Make your own free website on Tripod.com

הידעתכשגוהאן נהפך למיסטיק גוהאן נאמר לא שהוא לא יוכל להפוך יותר לסופר סייאן לעולם....אבל למרות זאת הוא נהפך לסופר סייאן פעם אחת בדרגון בול ג'י טי

הספר של דרגון בול מכר יותר מ109,000,000 עותקים ברחבי העולם

סל בן 24

גוקו בן 42 בסוף דרגון בול זי

חלק מהמהלכים בדראגון בול באמת מבוצעים ע"י נזירי שאולין

ההשראה לדראגון בול נלקחה מספר שנכתב לפני מאות שנים שנקרא "מסע למערב".

הסיבה היחידה בגללה ברולי שונא את גוקו היא בגלל שכאשר הם היו ילדים גוקו היה תמיד בוכה ומעצבן את ברולי ( די טיפשי לא? ).

dragon ball AF לא קיים באמת זאת המצאה של שתי חובבנים

השער של סייאן טהור דם לעולם לא יגדל או ישתנה אלא אם כן גוזרים אותו

בכוכב נאמק אף פעם אין חושך

בני הגזע הנאמקי לא אוכלים

אין נאמקים נקבות , יש רק זכרים

מקיטה מודה בסוף שגוקו הוא באמת מספר #1

הנאמקים מתרבים ע"י הטלת בייצים

גוטן וטראנקס מעולם לא נראו עם הזנבות שלהם

גוקו הפך לסופר סייאן 3 פעמיים ובשני הפעמים הוא היה מת

באבא המכשפה עם כדור הקריסטל היא אחותו הגדולה של קאמא-סאנין