Make your own free website on Tripod.com

צורותיו של סל

לאלו שמכירים את סל...ולאלו שרוצים ללמוד מיהו ומה צורותיו זה המקום בשבילכם....! אז ככה לסל יש 3 צורות כל אחת חזקה יותר מהשנייה...הצורות הם: סל הבלתי מושלם , סל המושלם , וסל הסופר מושלם.
צורה ראשונה:סל הבלתי מושלם

זוהי הצורה הראשונה של סל...היא חזקה מאוד אך בצורה זו סל משיג כוח משאיבה של בני אדם רגילים.ברמה זו סל חזק כמו סופר סייאן. ברמה זו הזנב של סל די ארוך והפה שלו נראה כמו מקור של ציפור.

צורה שנייה:סל המושלם

בצורה הזאת סל חזק כפליים מהרגיל הזנב שלו ניהיה ארוך יותר ארוך והגוף שלו משתנה בצורה די ברורה. סל מגיע לצורה הזאת לאחר ששואב את אנדרואיד 17#


צורה שלישית:סל הסופר מושלם

רמה זו היא הרמה האולטימטיבית של סל. גופו משתנה בצורה מדהימה. הוא חזק מאוד, הוא מגיע לרמה הזו לאחר שסופג את אנדרואיד 18# סל ספג את האנדרואיד בגלל שמקיטה נתן לו (ווג'יטה) מקיטה רצה לבדוק את כוחו מול סל בצורה הכי חזקה שלו.