Make your own free website on Tripod.com

הסקר השבועי

הגעתם לסקר השבועי כאן כל שבוע אני יחליף את הסקר ואת זה אני מבטיח וכשאני מבטיח אני גם מקיים אז יאללה תתחילו להצביע