Make your own free website on Tripod.com

הסייאנים

הסייאנים הם גזע נכחד שנראה לראשונה בדראגון בול. הסייאנים מתוארים כזן חזק מאוד בעל זנב קוף וגוף אדם. הסאיינים גרו בכוכב "וג'יטה" שבהמשך נחרב ע"י פריז שפיצץ אותו, בגלל שפחד שכוחם של הסייאנים יעלה על שלו והם יחליטו למרוד. הסייאנים שניצלו מהתפוצצות כוכב ווג'יטה הם מקיטה שידוע שהיה נסיך הסאיינים הוא היה בשירותים של פריז (מסיבה לא ידועה), נאפה, רדיץ, וגוקו שנשלח כתינוק לכדור הארץ. הסייאן הראשון שרואים בדראגון בול זי הוא גוהאן (בגלל שרואים אותו ביער בתחילת הפרק) השני הוא גוקו ואז רדיץ (באותו פרק רק יותר מאוחר) וכך עד שה"סייאנים הנוראים" מקיטה ונאפה מגיעים. הסייאנים מתרבים בכדור הארץ לדוגמא גוקו התחתן עם צ'יצ'י ונולד להם בן בשם גוהאן שהוא חצי סייאני ובן שני בשם גוטן שגם הוא חצי סייאני, וגם מקיטה שמצטרף לחבורה הטובה ובהמשך מתחתן עם בורמה ונולד להם בן בשם טראנקס שגם הוא חצי סייאני ובת בשם ברה, גם היא 50% סייאנית. הסייאנים תוארו בידי רדיץ בפרק הראשון או השני ככובשי כוכבים חזקים וקטלניים, הם היו כובשים כוכבים טובים למגורים ומוכרים אותם לכל המרבה במחיר. לסאיינים יכולת מיוחדת בגלל הזנב שלהם שמאפשרת להם להפוך יותר חזקים מבן אדם רגיל והזנב גם כלי חשוב לסייאן כדי להפוך לאזורו - קוף גדול שחזק פי 10 מסייאן רגיל. הסייאנים מיוחדים מכמה סיבות אחת מהם היא העובדה שיש להם זנב (שעליו הסברנו קודם) והעובדה שאומרת כי אם הסייאן יגיע לרמה אנרגטית מסוימת הם הופכים לדרגה חזקה יותר וחדשה יותר של סייאן - סופר סייאן או סופר סאייאה ג'ין, על מנת לקבל עוד פרטים כנסו לעמוד דרגות הסייאן (דרגות הסאיין ). הסאיינים רובם נראים בסדרה עם שיריון סייאני וסקאוטר אבל לא רק הסייאנים משתמשים בהם, גם כוחותיו של פריז הרשע נראו עם סקאוטרים ושיריון, אז לא ניתן להגיד בדיוק למי הם שייכים. הסאיינים משתמשים גם בכדורי חלל שאפשר להגיד שהם שלהם אבל לא 100% בגלל שגם כוחות גיניו משתמשים בהם