Make your own free website on Tripod.com

חרב הזי

חרב הזי היא אגדה של קאיואים.הכל מתחיל בסגת בוו כשגוהאן מובס קשה.כשגוהאן מגיע לעולם אחר הוא רואה את חרב הזי תקועה באבן,והוא מצליח להוציא אותה.לגוהאן היה קשה לשלוט על החרב מכיוון שהיא הייתה כל כך כבדה,הוא התאמן יומיים ובסוף הצליח לשלוט בה טוב.מסתבר שהחרב לא כל כך חזקה כי כשגוקו רצה לבדוק את הכוח שלה,הוא זרק עליה את המתכת הכי חזקה שמצא והחרב נשברה.אבל לחרב יש דבר שהופך אותה לאגדתית והוא שקאיו העליון מלפני 15 דורות גורש ונכלא בתוך החרב הזאת וברגע שהיא נשברה הוא השתחרר. לאחר שהקאיו הזקן יצא מהחרב הוא אימן אותו האימון שהוא עשה לו היה פשוט לסובב את הידיים מול הפנים שלו נשמע קל? אל תיבנו על זה הם היו צריכים לשבת 3 שעות בלי לזוז ולעשות את הפעולה הזאת לאחר שגוהאן עושה את האימון הזה הוא נהיה חזק ברמה שממש לא יאמנת האם הוא יצליח להביס את מג'ין בו? חכו ותראו