Make your own free website on Tripod.com

מיסטיק גוהאן

בסאגת מאג'ין בו, מאג'ין בו הסתובב חופשי והרג את כל מי שראה. כל שאר לוחמי ה-Z ניסו להשמיד את מאג'ין בו, אך בגלל כוחו האדיר, הוא לא היה יכול להיעצר. אפילו גואהן נפל לחסדו של מאג'ין בו. הקאיו העליון האמין שגואהן הוא היחיד שיכול לעצור את מאג'ין בו, אז הוא שלח את קיביטו למצוא את גואהן ולקח אותו (קיביטו) לכוכב של קאיו העליון. גואהן היה הבן-אדם היחיד שדרך על הכוכב של קאיו העליון, אך בגלל הדברים שהיו בסכנה, הקאיו העליון הרשה זאת חד-פעמי. על הצוק, הייתה חרב תקועה, קראו לה חרב ה-Z. הרבה ניסו לשלוף אותה משם, אך אף-אחד לא הצליח. קאיו העליון אמר לגואהן לנסות, ולהפתעתו, גואהן הצליח. הוא התחיל מהר להתאמן איתה, אבל פתאום, לא בכוונה, הוא בטעות שבר את החרב! זה היה דווקא טוב שהוא שבר אותה, מכיוון שהיה קאיו זקן לכוד בתוכה. הקאיו הזקן הבין את הבעיה, והוא הציע שיכול לעזור לגואהן לעלות את הכוח. כל מה שהיה צריך לעשות זה שגואהן יתיישב מול קאיו הזקן, ושקאיו ישים את הידיים מול גואהן והכוח המוחבא של גואהן ישתחרר.קל נכון? לא ממש, זה לקח שעות על גבי שעות, לשבת בלי לזוז. אפילו קאיו הזקן נרדם באמצע! אחרי זמן מה, גואהן היה מוכן, וכוחו גדל בצורה משמעותית. זהו שלב חדש בשביל גואהן. בשלב שהוא היה בו, הוא לא היה צריך להפוך לסופר סייאן מכיוון שזה היה לוקח לו הרבה אנרגיה כל פעם שהוא היה עושה זאת, אך בכל זאת היה לו כוח רב, אפילו יותר כוח משל סופר סייאן 2! אחרי שהוא סיים עם השינוי, הוא חזר לכדור-הארץ כדי לעזור לגוטן וטראנקס, שהרגע התחברו לגוטאנקס. בצורה הזאת, הוא יכול להשמיד את מאג'ין בו, ואפילו לפגוע לו באגו. אחרי-זה, מאג'ין בו עבד על גוטן וטראנקס, שתחברו לגוטאנקס, על-ידי כך ששאב אותם, והוא נהיה יותר חזק והיה ויוכל לעמוד מול גואהן. אחרי שגוקו חזר, הוא הצליח לשאוב גם את גואהן. אחרי שגוקו שיחרר את גואהן, קיד בו השמיד את כדור-הארץ כולל את גואהן והאחרים חוץ מגוקו ווג'טה (מקיטה) שהצליחו להימלט. מהר הם הוחזרו בעזרת הדראגון בול בסוף דראגון בול זי. השלב המיסטי של גואהן היה ההשתפרות הכי טובה בשביל גואהן, וזה היה השלב הכי חזק שגואהן הגיע אליו אי פעם. הוא נשאר בשלב המיסטי עד סוף דראגון בול זי, אבל בג'י טי, באבי השיג את השליטה בעולם, וגואהן הפך לסופר סייאן, וזה היה הסוף של השלב המיסטי