Make your own free website on Tripod.com

גילאים

סבא גוהאן הזקן היה בן 79 כשהוא מצא את גוקו ביער. קרירין מבוגר בשנה אחת מגוקו. בורמה, יאמצ'ה וטיאן מבוגרים מגוקו ב4 שנים. בורמה הייתה בת 16 כאשר פגשה את גוקו לראשונה. טראנקס היה בן 6 בתחילת הסאגות של בו. גוטן קטן בשנה 1 מטראנקס. פאן הייתה בת 5 כשדראגון בול Z נגמר. פאן הייתה בת 14 בתחילת דראגון בול GT. ברה הייתה בת 4 כאשר דראגון בול Z נגמר. טורניר הבודוקאי הראשון בהיסטוריה היה 87 שנה לפני שגוקו נולד. בפעם הראשונה שרואים את גוהאן בדראגון בול Z הוא בן 4. כשטראנקס מהעתיד הגיע גוהאן היה בן 7. בסאגת סל גוהאן התאמן 3 שנים לקראת בואם של האנדרואידים, כשהיה בן 10 הוא נכנס לחדר הרוחניות והזמן ששם יום אחד של אימונים זה כמו שנה אצלנו, בגיל 11 גוהאן הרג את סל. גוהאן התחיל ללכת לתיכון הכוכב הכתום בגיל 16. בפעם הראשונה שרואים את דנדה הוא בן 5. גוד היה בן 900 כשהוא התמזג עם פיקורו