Make your own free website on Tripod.com

דרגון בול איי אף

דרגון בוך איי.אפ היא סידרה שהומצאה שאנשים חשבו שהיא אמיתית. למעשה היא היית מזוייפת והייתה אמורה להיות ההמשך(הסידרה הבאה) של דרגון בול ג'י טי, אבל זה חסר היגיון בגלל שבסוף של דרגון בול ג'י טי גוקו מקריב את חייו ולעולם הוא לא יחזור. אז לא יכול להיות גוקו סופר סאיין ג'ין 5. כל התמונות שאתה מוצא של דרגון בול איי.אפ צויירו על ידי מעריץ או קבוצה של אנשים. אף אחד מהם הם העתקים *מהסידרה אז הם לא קיימים. סופר סאיין גוקו 5 וסופר סאיין טראנקס 4 הם חלק מ איי.אף כמו רבים אחרים. כולם מזוייפים. גם גוהן סופר סאיין 4 מזוייף. גוהן לעולם לא יכול להפוך לסופר סאיין ג'ין 4 בגלל שאתה חייב להיות סאייני מלא(שלא כמו גוהן שהיה רק חצי) בכדי להפוך לסופר סאיין 4